Skip to main content

Leabhar na h'Urnuigh Choitchionn, agus frithealadh nan sacramainte, agus riaghailte agus deasghnatha eile na h'eaglais: do reir gnathachadh na h'eaglais Shasgonaich: maille ris an t Saltair no Sailm Dhaibhidh. Air am poncadh mar sheinnear no theirear iad san teampull

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Gaelic Books
by Macfarlane, Alexander, fl. 1740-1755; Church of Scotland. Synod of Argyll; Paisley Free Public Library and Museum, former owner. StEdN: AB.1.210.003(2)
texts
eye 453
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Church of England; Society for Promoting Christian Knowledge (Great Britain); Church of Scotland. Communion service. Scottish Gaelic. 1896
texts
eye 127
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Church of England; Society for Promoting Christian Knowledge (Great Britain)
texts
eye 200
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Church of England; Society for Promoting Christian Knowledge (Great Britain)
texts
eye 211
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Church of England; Society for Promoting Christian Knowledge (Great Britain)
texts
eye 2,929
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
texts
eye 168
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Church of England; Stewart, Patrick; Macdonald, R., of Ulva, former owner. StEdNL: L.34.a
texts
eye 671
favorite 0
comment 0